Ready-made společnosti


Ready-made společnost je dopředu založená společnost určená k zpravidla brzkému prodeji novému majiteli, který si chce ušetřit starosti se založením společnosti. Ready-made společnost nikdy nepodnikala, nemá žádné závazky, ani zaměstnance.

Pokračujte

Ready-made společnost


Ready-made společnost je dopředu založená společnost určená k zpravidla brzkému prodeji novému majiteli, který si chce ušetřit starosti se založením společnosti. Ready-made společnost nikdy nepodnikala, nemá žádné závazky, ani zaměstnance.
Ready-made společnosti k nám přišli ze zahraničí, kde se používají jako rychlá forma založení společnosti. Pouze ve státech, kde celé založení trvá pár dnů, se nevyužívá ready-made společností. Bohužel Česká republika mezi takovéto státy nepatří, protože založení u nás trvá několik týdnů.

Hlavními výhodami ready-made společností jsou:

  • rychlost zahájení podnikání - podnikání je možné zahájit během jediného dne,
  • odpadnutí povinnosti splácet základní kapitál ve výši 200 000 Kč.

Další výhodou, kterou nelze běžně získat jinými prostředky, je ready-made společnost s historií. Nový majitel tak získává společnost, která byla založena již před několika lety a přitom získává společnost se zárukou, že nemá žádné závazky. Historie firmy bývá podmínkou např. při získání úvěru nebo pro účast ve výběrových řízeních.
Aby nový majitel skutečně získal čistou ready-made společnost a nestal se obětí podvodu, je vhodné dbát zvýšené opatrnosti při pořižování ready-made společnosti. Několik základních rad k tomuto naleznete na stránce Jak nenaletět.

Proč ne založení


V roce 2005 byla schválena optimistická novela obchodního zákoníku, podle které mělo trvat založení, respektive vznik společnosti 5 pracovních dnů. Tohoto záměru se nepodařilo dosáhnout.

Podle různých mezinárodních průzkumů trvá založení společnosti v České republice minimálně 3-4 týdny, a to za předpokladu odpovídajících znalostí příslušných zákonů a postupů. Mezi tyto zákony patří zejména Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, Občanský soudní řád, Zákon o správě daní a poplatků.

Nicméně ani znalost těchto zákonů není dostatečná, protože obchodní rejstříky zcela běžně postupují mírně odlišně než říká zákon a dokonce i jinak než obchodní rejstřík v jiném krajském městě. Bez zkušeností často záleží na štěstí, zda-li bude založení společnosti úspěšné hned na první pokus.

Překážkou je také vysoká administrativní náročnost založení společnosti. Založení společnosti zahrnuje minimálně 10 kroků sestávajících z návštěv různých úřadů, přípravou mnoha různých dokumentů a vyplňování formulářů. Jen standardní formulář návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku má 20 stránek.

S ready-made společnosti je to mnohem jednodušší.

Jak nenaletět


V posledních 2 letech došlo k velkému nárustu firem nabízejících ready-made společnosti. Na jednu stranu je větší konkurence přínosná, protože snižuje ceny pro kupující, na druhou stranu to přilákalo i mnoho méně poctivých firem.

Nekteré firmy nesplňují zákonné povinnosti zveřejnění provozovatele - prodejce ready-made společností. Pořízení ready-made společnosti od subjektu, který skrývá svoji identifu, a který si nemůžete dopředu prověřit, by se mohlo v budoucnu vymstít.

V kontaktech některých prodejců ready-made společností naleznete pouze telefonní číslo na mobil a e-mail. Dá se předpokládat, že tomu tak je proto, že nemají stálé kanceláře nebo více než jednoho pracovníka. Není radno důvěrovat malé společnosti s jediným zaměstnancem v tak citlivé záležitosti jako ready-made společnost.

Historie mnohých (ne-li většiny) prodejců ready-made společností je velmi krátká. Jinými slovy - nejsou dostatečně prověřeni. Zatímco zaběhnutá firma si nemůže dovolit problémy, protože by ztratila svoji pověst, mladá firma může podnikání po roce zabalit a nic už si na ní nikdo nevezme.

Občas z úplného výpisu z obchodního rejstříku prodejců ready-made společností zjistíte, že společnost vlastně nepodnikala v oboru od jejího založení, ale teprve velmi krátkou dobu, zatímco v minulosti podnikala třeba v cukrářství. Podnikat v oboru zakládání společností a nezaložit si k tomu novou společnost? Nejspíše něco skrývá.

Velmi mnoho firem neuvádí na svých stránkách seznam ready-made společností k prodeji. Koupili byste auto, které si před zaplacením nemůžete prohlédnout?

Výše uvedené je výčtem jen těch nejzákladnějších bodů, na které je potřeba se zaměřit při výběru firmy, u které koupíte ready-made společnost.