Základní kapitál s.r.o.
• Základní kapitál společnosti

Firmy Praha s.r.o. specializující se na prodej založených společností nabízí všechny s plně splaceným základním kapitálem ve výši 200.000 Kč, čímž nový majitel takové společnosti získá mnoho výhod a může za firmu ihned jednat svým jménem.

Základní kapitál společnosti S.R.O. v minimální výši, která je podle nového zákona jedna koruna, je rozhodně naprosto nedostačující a u všech společností, které začnou realizovat byť jen malé projekty, způsobí vážné potíže. Na nedostatečný základní kapitál takovéto společnosti jistě narazí v souvislostech s úvěrovým financováním. Banky totiž pochopitelně zkoumají, v jaké výši si nechala společnost základní kapitál zapsat a ta, která pro svůj plánovaný podnikatelský záměr požaduje například milionový úvěr se základním kapitálem zapsaným v minimální výši, v přísném schvalovacím procesu sotva obstojí. Ideálním řešením proto je, vybrat si některou z již předem založených společností s vyšším kapitálem.

READY MADE společnosti se základním kapitálem 200.000 Kč

READY MADE společnosti se v českém podnikatelském prostředí těší veliké oblibě a poptávka po nich rychle stoupá. Není se čemu divit, protože taková předzaložená READY MADE společnost s výší základního kapitálu 200.000 Kč s sebou nese mnoho velice atraktivních výhod. Nejen, že případný zájemce o pořízení firmy nemusí mít žádné zkušenosti se zakládáním společností, ale také pro založení společnosti s ručením omezeným nepotřebuje základní kapitál, který sice od ledna 2014 nečiní celých 200.000 Kč, avšak výše základního kapitálu stále vyjadřuje nakolik je činnost společnosti kryta z vlastních zdrojů, jaké může být její případné úvěrové zatížení, zda odpovídá vybavení vlastními zdroji rozsahu a předmětu podnikání společnosti a nakolik by případné pohledávky třetích osob byla společnost schopná z vlastních zdrojů uhradit.
Základní kapitál S.R.O.
Protože výše základního kapitálu vypovídá o důvěryhodnosti společnosti, jsou ty s nízkým základním kapitálem vnímány jako nedůvěryhodné. Firmy s vysokým základním kapitálem mají lepší image a jsou mezi klienty a dodavateli prokazatelně lépe vnímány než ty společnosti, které byly založeny například s jednou korunou, čímž se její společníci od samého začátku dostávají do rizikového stavu zvaného předlužení. Pokud takový společník například koupí sadu dvanácti kusů barevných pastelek, jejíž cena je v Praze na Vinohradech 35 Kč, okamžitě tímto jednáním svoji společnost dostal do pětatřicetinásobného předlužení a v takovém případě by ihned měl vyhlásit bankrot. Takové společnosti také jistě budou budit podezření vůči správním orgánům zejména finančním úřadům.
Základní kapitál S.R.O.
Vyšší základní kapitál staví do mnohem výhodnější pozice jednatele, který bude pro svoji společnost vyjednávat například lepší podmínky správy financí nebo úvěr v bance. Firmy s nízkým základním kapitálem jsou svými obchodními partnery často vyzývání aby zboží a služby platili předem.

Základní kapitál tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje hodnotu vkladů vlastníků do společnosti. Základní kapitál se tvoří při založení společnosti a během života podniku se většinou nemění. Základní kapitál se v České republice vytváří povinně v komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, v akciové společnosti a v družstvu. Minimální výše základního kapitálu akciové společnosti je 2 miliony korun, minimální výše základního kapitálu družstva je 50 tisíc korun.

Struktura našich READY MADE společností

READY MADE společnosti určené k prodeji mají v obchodním rejstříku zapsané sídlo v Praze na Vinohradech, mají jediného společníka a jednoho jednatele. Všechny námi nabízené Ready Made společnosti mají plně splacený základní kapitál a jsou účetně i ekonomicky neaktivní. V živnostenském rejstříku mají zapsaný soubor volných živností. Na příslušném finančním úřadě je každá naše společnost ze zákona registrována k dani z příjmů.

Více informací na http://firmy-pha.cz/ready-made-spolecnosti-praha/

Základní kapitál společnosti s.r.o.

Základní kapitál (dříve základní jmění) tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje hodnotu vkladů vlastníků společnosti do společnosti. Základní kapitál se tvoří při založení společnosti a během života podniku je možné jej změnit.

Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, v akciové společnosti a v družstvu.

Doporučená výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je 200 tisíc korun, minimální výše základního kapitálu akciové společnosti je 2 miliony korun, minimální výše základního kapitálu družstva je 50 tisíc korun.